....................................................................

....................................................................
..................................................................................

domingo, 16 de mayo de 2010

ABECEDARIO ARTÍSTICO

Un artista excelente para traballar cos nenos/as é Alexander Calder, as súas obras máis famosas encádranse dentro da escultura, especialmente os seus móviles. Inspirado en Calder é este abecedario artístico , a través do cal estamos compoñendo os nosos nomes e os nosos propios móviles.