....................................................................

....................................................................
..................................................................................

domingo, 15 de marzo de 2015

MATEMATICANDO CO DOMINÓ

O dominó é un recurso fantástico para a composición dos números. Podemos compoñer un número, a partir de varias fichas e adicións.
Aquí podemos ver ao noso alumnado, xogando a compoñer números, coas fichas deste tradicional xogo.