....................................................................

....................................................................
..................................................................................

lunes, 2 de marzo de 2015

REGLETAS CUISENAIRE

As regletas cuisenaire son un material matemático que nos axuda a que os nen@s se familiaricen coa composición e descomposición dos números, e a súa vez se inicien en actividades de cálculo, a través da súa manipulación.
Aquí podemos ver a Xoel, manipulando as regletas para compoñer o 5 de diferentes maneiras.